SOOJUSTUS JA HÜDROISOLATSIOON KORTERIÜHISTUTELE

Katuste soojustamine, rekonstrueerimine ja parandamine.
Katuste soojustamisel kasutame spetsiaalset, kinnise rakustruktuuri ja suure survetaluvusega PUR vahtu. PUR vahu peale kanname kas polükarbamiid- (polyurea), polüuretaan- või akrüül- polümeerse monoliitse hüdroisoleeriva membraankatte. Need kattematerjalid on pealekantavad pritsimise meetodil, et moodustada ühes tükis monoliitne hüdroisoleeriv kate, mis on elastne, suure survetaluvusega ja sooja-, külmatsüklite vahetumisele äärmiselt vastupidavad.

Meie tugevused ja eelised

✓   Kiire ja ühenduskohtadeta paigaldus
✓   Soojapidavus on oluliselt parem kui enimtuntud soosjustusmaterjalidel
✓   Toimib kui hüdroisolatsioon ka eraldi katteta, ehk suletud rakuga
✓   Pealmine kaitsekiht paigaldatakse rulliga või pritsitakse kuumalt (70°C), ehk ei kasutata põletit


Vundamentide ja soklite soojustamisel kasutame ainult kinnise rakustruktuuriga PUR vahtusid. Vahud erinevad ainult oma survetaluvuse ja tiheduse poolest ning lõplik valik toimub objektist lähtuvalt. Pakume ka krohvitavat PUR vahuga soojustatud soklipinda, mis ei vaja karkassi, on loodis ja sile.

Fassaade
soojustame pritsitava või injekteeritava PUR vahuga.
Lahtise rakustruktuuriga vahtu kasutatakse reeglina kas injekteerimisel (seinte vahele), või hoone seestpoolt soojustamisel, kus PUR on kaitstud otsese niiskuse ja vee eest. Kinnise rakustruktuuriga PUR vahtu kasutatakse väga paljude lahenduste puhul, vundamendist katusteni. Kinnise rakustruktuuriga vaht on niiskus- ja veekindel ega vaja lisaks tuuletõkke -plaati, või -kilet. Fassaadidesse paigaldame lahtise ja kinnise rakustruktuuriga vahtusid ning ka helisummutavaid vahtusid.

Meie tugevused ja eelised
✓  Vaht kinnitub vahetult aluspinnale ja täidab kõik tühimikud
✓  
Kiire ja ühenduskohtadeta paigaldus
✓  
Soojapidavus on ühtlaselt hea kogu hoone ulatuses


Treppide katmine ja rekonstrueerimine, põrandate parandus ja katmine.

Materjalidena kasutame polükarbamiidi (polyurea), polüuretaani või epoksiidi. Materjali valik tuleneb lähtuvalt objekti vajadustest. Inimeste liikumise tõkestamine on keeruline ja trepikodade parandamise ja katmise puhul on oluline töö kiirus. Kasutame reeglina polükarbamiid (polyurea) kattematerjali. Materjal on kõndimiskuiv 5 minutiga, jäädavalt elastne ja ülimalt vastupidav.

Rõdude katmine ja renoveerimine 
Colodur on külmalt pinnale kantav polüuretaanvaik, mis on tugev, kuid samas piisavalt paindlik talumaks aluspinna muutusi temperatuuri muutudes. See on ilmastiku ja kulumiskindel ja erineva värvivalikuga. Soovi korral saame pinnale lisada helbeid või kvartsliiva.

SOOJUSTUS- JA KATTEMATERJALID

POLÜKARBAMIID - kahekomponentne kuumalt pritsitav kattematerjal
✓  Hüdroisolatsioon
✓  Kiire paigaldus, kõndimiskuiv 5 minutiga
✓  Tugev ja happekindel
✓  Joogiveele ohutu

POLÜURETAANVAHT (PUR)
- kahekomponentne pritsitav vaht
✓  Tulenevalt erinevast paisumisest on palju erinevaid kasutuskohti
✓  Kiire paigaldus
✓  Materjali taha ei jää tühimikke, kuhu tekiks soovimatu „elu“
✓  Puuduvad liitekohad, soojustus on ühtlane kogu materjali ulatuses