ISOLATSIOONITÖÖD TEHNOSÜSTEEMIDE TORUSTIKELE JA TRASSIDELE 
 • Isolatsioonitööd
 • Jahutustorustike isolatsioonitööd
 • Küttetorustike isolatsioonitööd
 • Ventilatsioonitorustike isolatsioonitööd
 • Aurutorustike isolatsioonitööd
 • Veetorustike isolatsioonitööd
 • Kanalisatsioonitorustike isolatsioonitööd
 • Termaalõli torustike isolatsioonitööd
 • Kaugkütte soojustrasside isolatsioonitööd
 • Jääveetorustike isolatsioonitööd
 • Kõige muude torustike isolatsioonitööd, mida üleval ei leidnud
 • Tööstuslike seadmete isolatsioonitööd
 • Soojasõlmede isolatsioonitööd
 • Korstnate isolatsioonitööd


PUR isolatsiooonitööd & polükarbamiiditöö

 • Katuste remont ja soojustamine
 • Soklite ja vundamentide soojustamine
 • Fassaadide soojustamine
 • Vahelagede ja põrandate soojustamine
 • Garaažid, autovarjualused ja autopesulad
 • Parkimismajad, maaalused parklad ja tööstushoonete põrandad
 • Sildade hüdroisolatsioon
 • Ujumisbasseinid ja veelõbustuspargid
 • EPS, XPS ja PUR-i katmine
 • Joogiveemahutid ja torustikud, kogumisbasseinid
 • Toiduainetetööstuse mahutid, torustikud ja põrandad, trepid
 • Torustike katted keemiatööstuses ja heitveesüsteemid
 • Kemikaalimahutid ja kütusemahutid
 • Tunnelid
 • Kaatrite ja jahtide pinnakatted
 • Kaevandusseadmete kuluvate osade kaitse
 • Autokerede põhja kivikaitsed jne

PARIMA TULEMUSE SAAMISEKS PAKUME OMA KLIENTIDELE KA NÕUSTAMISTEENUST. 

Hoolduse või remondi korral vana isolatsiooni demontaažitööd ja utiliseerimine.

SAADA PÄRING